Ferencz Alexandra egyéni vállalkozóval (e.v.) szerződéses viszonyban álló magánszemélyekkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő: Ferencz Alexandra egyéni vállalkozó (e.v.)
Adatvédelmi tisztségviselő: Nincs, nem szükséges

A kezelt személyes adatok:

 • A szerződő magánszemély neve*
 • A szerződő magánszemély lakcíme*
 • A szerződő magánszemély által elért emailfiók címe (opcionális)
 • A szerződő magánszemély által használt mobiltelefonszám (opcionális)
 • A szerződő magánszemély által adott nyilatkozat a kezelések ellenjavallatairól*

* Az adatok megadása önkéntes, de az adatok megadása nélkül nem áll módomban kiszolgálni.

A személyes adatkezelés célja:

 • Számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan
  • A következő személyes adatokat használom fel:
   • Név
   • Cím
   • Amennyiben megadta, emailcím
  • Az adatkezeléssel összefüggő tevékenység: számviteli bizonylat kiállítása
  • Adatkezelési jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
  • Adattovábbítás történik: NAV felé
  • Adathoz hozzáfér: a Ferencz Alexandra e.v. által megbízott adótanácsadó
  • Külföldre nem történik adattovábbítás
  • Az adatok tárolásának módja és ideje: a szerződés megszűnése után elektronikusan 8 év
 • Időpont-egyeztetéshez kapcsolódóan
  • A következő személyes adatokat használom fel:
   • Név vagy becenév
   • A szerződő magánszemély által használt mobiltelefonszám és/vagy emailcím
  • Az adatkezeléssel összefüggő tevékenység: időpont-egyeztetés, kapcsolattartás
  • Adatkezelési jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez
  • Adattovábbítás: nem történik
  • Adathoz hozzáfér: csak és kizárólag Ferencz Alexandra e.v.
  • Az adatok tárolásának módja és ideje: a szerződés megszűnése után elektronikusan 1 év
 • Kezelés ellenjavallatainak felméréséhez kapcsolódóan
  • A következő személyes adatokat használom fel:
   • Név
   • Nyilatkozat a kezelések ellenjavallatainak fennállásáról
  • Az adatkezeléssel összefüggő tevékenység: a kezelés ellenjavallatainak értékelése
  • Adatkezelési jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont: az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
  • Adattovábbítás: nincs
  • Adathoz hozzáfér: csak és kizárólag Ferencz Alexandra e.v.
  • Az adatok tárolásának módja és ideje: a szerződés megszűnése után elektronikusan 5 év

A szerződő fél jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan:

 • kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
  • hozzáférést
  • azok helyesbítését, törlését
  • kezelésének korlátozását
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • az egyik adatkezelőtől megkapott rá vonatkozó személyes adatokat továbbíthatja egy másik adatkezelőnek (adathordozhatóság)
 • hozzájárulását bármely időpontban joga van visszavonni, de ez a jog nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét
 • panaszt nyújthat be a Felügyeleti hatósághoz (lsd. lent)

Felügyeleti hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefonszám: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Honlap: https://naih.hu/